Wojciech Rożdżeński

Wojciech Rożdżeński

O mnie

Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym, farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej i bioetyce.

Prowadzę zajęcia dla studentów na UW i AWF w Warszawie, jestem sekretarzem redakcji „Przeglądu Prawa Medycznego” wydawanego przez WUM i zajmuję się również praktyką. Doradzam firmom farmaceutycznym, hurtowniom, CRO, podmiotom leczniczym i lekarzom.

Specjalności

Prawo medyczne

Prawo farmaceutyczne

Prawo własności intelektualnej

Badania kliniczne

Publikacje

  1. Rożdżeński W., Ochrona uczestników badania klinicznego – uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 7 lutego 2023 roku II NSNc 71/23, „Przegląd Prawa Medycznego” t. 5 nr 1–2 (2023), https://przegladprawamedycznego.wum.edu.pl/index.php/ppm/article/view/213.
  2. Rożdżeński, W. (2021). Wykorzystanie instytucji kurateli dla osoby niepełnosprawnej dla realizowania czynności właściwych pełnomocnictwu zdrowotnemu. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 121–169
  3. Rożdżeński, W. (2019). Niewłaściwe wyżywienie jako podstawa odpowiedzialności podmiotu leczniczego. Przegląd Prawa Medycznego 2: 71-98.
  4. Rożdżeński, W. i K. Kanafek (2017). Istota i charakter kontroli wywołanej skargą na orzeczenie referendarza sądowego”. Problemy kontroli decyzji procesowych, Wydawnictwo KUL: 217-230.
  5. Rożdżeński, W. (2017). Umowa o leczenie w ujęciu prawnoporównawczym. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ(9 (39)).

Media

Rozwiń

Nocuń K., Opioidy w zasięgu ręki. Nowe kontrowersyjne praktyki firm [na:] „Prawo.pl”, https://www.prawo.pl/zdrowie/opioidy-latwo-dostepne-nieszczelne-przepisy,525080.html, 26 stycznia 2024 r.

Pantak A., Unijna reforma budzi obawy branży farmaceutycznej. Zmiana ma zwiększyć monopol na rynku [na:] „Dziennik Gazeta Prawna”, https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/9431274,unijna-reforma-budzi-obawy-branzy-farmaceutycznej-zmiana-ma-zwiekszyc.html, 14 lutego 2024 r.,

Jakub Styczyński, W kierownictwie GIF nie ma ani jednego farmaceuty. Czy to zgodne z prawem? [na:] „www.rynekzdrowia.pl”, https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/W-kierownictwie-GIF-nie-ma-ani-jednego-farmaceuty-Czy-to-zgodne-z-prawem,253552,6.html, 2 stycznia 2024 r.

Rożdżeński W., Myszko J., Żelewski M., Kontrole i inspekcje prowadzone przez organy nadzoru farmaceutycznego [na:] „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/abc-firmy/art38312481-kontrole-i-inspekcje-prowadzone-przez-organy-nadzoru-farmaceutycznego, 14 kwietnia 2023 r.

K. Wójcicka, Imprezowe podziemie. Na potęgę obchodzimy pandemiczne prawo, „Dziennik Gazeta Prawna” (2020), https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8056705,obchodzimy-pandemiczne-prawo-koronawirus-obostrzenia.html.

P. Nawrocka-Olejniczak, Smutne jedzenie w szpitalach [na:] „Zabawy jedzeniem”, https://zabawyjedzeniem.pl/episode/34-smutne-jedzenie-w-szpitalach/, 23 listopada 2020 r.

J. Watoła, NIK o karmieniu w szpitalach: Posiłki szkodliwe, w kuchniach karaluchy, „Gazeta Wyborcza” (2018), https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,23264403,nik-o-karmieniu-w-szpitalach-posilki-szkodliwe-w-kuchniach.html.

Kontakt

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem:

wojciech@rozdzenski.com

Linki

Academia

ResearchGate

Twitter

Przegląd Prawa Medycznego

Prawnik prawo medyczne, prawnik prawo farmaceutyczne