Wojciech Rożdżeński

O mnie

Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym, farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej i bioetyce.

Prowadzę zajęcia dla studentów na UW i AWF w Warszawie, jestem sekretarzem redakcji „Przeglądu Prawa Medycznego” wydawanego przez WUM i zajmuję się również praktyką. Doradzam firmom farmaceutycznym, hurtowniom, CRO, podmiotom leczniczym i lekarzom.

Specjalności

Prawo medyczne

Prawo farmaceutyczne

Prawo własności intelektualnej

Badania kliniczne

Publikacje

  1. Rożdżeński, W. (2021). Wykorzystanie instytucji kurateli dla osoby niepełnosprawnej dla realizowania czynności właściwych pełnomocnictwu zdrowotnemu. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 121–169
  2. Rożdżeński, W. (2019). Niewłaściwe wyżywienie jako podstawa odpowiedzialności podmiotu leczniczego. Przegląd Prawa Medycznego 2: 71-98.
  3. Rożdżeński, W. i K. Kanafek (2017). Istota i charakter kontroli wywołanej skargą na orzeczenie referendarza sądowego”. Problemy kontroli decyzji procesowych, Wydawnictwo KUL: 217-230.
  4. Rożdżeński, W. (2017). Umowa o leczenie w ujęciu prawnoporównawczym. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ(9 (39)).

Media

K. Wójcicka, Imprezowe podziemie. Na potęgę obchodzimy pandemiczne prawo, „Dziennik Gazeta Prawna” (2020), https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8056705,obchodzimy-pandemiczne-prawo-koronawirus-obostrzenia.html.

P. Nawrocka-Olejniczak, Smutne jedzenie w szpitalach [na:] „Zabawy jedzeniem”, https://zabawyjedzeniem.pl/episode/34-smutne-jedzenie-w-szpitalach/, 23 listopada 2020 r.

J. Watoła, NIK o karmieniu w szpitalach: Posiłki szkodliwe, w kuchniach karaluchy, „Gazeta Wyborcza” (2018), https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,23264403,nik-o-karmieniu-w-szpitalach-posilki-szkodliwe-w-kuchniach.html.

Edukacja

Uniwersytet Warszawski

Prawo – studia doktoranckie

Filozofia

Uniwersytet Jagielloński

Prawo

Kontakt

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem:

wojciech@rozdzenski.com

Linki

Academia

ResearchGate

Twitter

Przegląd Prawa Medycznego

Prawnik prawo medyczne, prawnik prawo farmaceutyczne