prawo medyczne

O mnie

Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym, farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej i bioetyce.

Prowadzę zajęcia dla studentów na UW i AWF w Warszawie, jestem sekretarzem redakcji „Przeglądu Prawa Medycznego” wydawanego przez WUM i zajmuję się również praktyką, pracując w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Specjalności

Prawo medyczne

Prawo farmaceutyczne

Prawo własności intelektualnej

Publikacje

  1. Rożdżeński, W. (2021). Wykorzystanie instytucji kurateli dla osoby niepełnosprawnej dla realizowania czynności właściwych pełnomocnictwu zdrowotnemu. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 121–169
  2. Rożdżeński, W. (2019). Niewłaściwe wyżywienie jako podstawa odpowiedzialności podmiotu leczniczego. Przegląd Prawa Medycznego 2: 71-98.
  3. Rożdżeński, W. i K. Kanafek (2017). Istota i charakter kontroli wywołanej skargą na orzeczenie referendarza sądowego”. Problemy kontroli decyzji procesowych, Wydawnictwo KUL: 217-230.
  4. Rożdżeński, W. (2017). Umowa o leczenie w ujęciu prawnoporównawczym. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ(9 (39)).

Media

K. Wójcicka, Imprezowe podziemie. Na potęgę obchodzimy pandemiczne prawo, „Dziennik Gazeta Prawna” (2020), https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8056705,obchodzimy-pandemiczne-prawo-koronawirus-obostrzenia.html.

P. Nawrocka-Olejniczak, Smutne jedzenie w szpitalach [na:] „Zabawy jedzeniem”, https://zabawyjedzeniem.pl/episode/34-smutne-jedzenie-w-szpitalach/, 23 listopada 2020 r.

J. Watoła, NIK o karmieniu w szpitalach: Posiłki szkodliwe, w kuchniach karaluchy, „Gazeta Wyborcza” (2018), https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,23264403,nik-o-karmieniu-w-szpitalach-posilki-szkodliwe-w-kuchniach.html.

Edukacja

Uniwersytet Warszawski

Prawo – studia doktoranckie

Filozofia

Uniwersytet Jagielloński

Prawo

Kontakt

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem:

wojciech@rozdzenski.com

Linki

Academia

ResearchGate

Twitter

Przegląd Prawa Medycznego

Prawnik prawo medyczne, prawnik prawo farmaceutyczne