dr Wojciech Rożdżeński

Wojciech Rożdżeński

O mnie

Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym, medycznym, farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej i bioetyce.

Prowadzę zajęcia dla studentów na UW i AWF w Warszawie, jestem sekretarzem redakcji „Przeglądu Prawa Medycznego” wydawanego przez WUM i zajmuję się również praktyką. Doradzam firmom farmaceutycznym, hurtowniom, CRO, podmiotom leczniczym i lekarzom.

Specjalności

Prawo medyczne

Prawo farmaceutyczne

Prawo cywilne

Prawo własności intelektualnej

Badania kliniczne

Publikacje

  1. Rożdżeński W., Ochrona uczestników badania klinicznego – uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 7 lutego 2023 roku II NSNc 71/23, „Przegląd Prawa Medycznego” t. 5 nr 1–2 (2023), https://przegladprawamedycznego.wum.edu.pl/index.php/ppm/article/view/213.
  2. Rożdżeński, W. (2021). Wykorzystanie instytucji kurateli dla osoby niepełnosprawnej dla realizowania czynności właściwych pełnomocnictwu zdrowotnemu. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 121–169
  3. Rożdżeński, W. (2019). Niewłaściwe wyżywienie jako podstawa odpowiedzialności podmiotu leczniczego. Przegląd Prawa Medycznego 2: 71-98.
  4. Rożdżeński, W. i K. Kanafek (2017). Istota i charakter kontroli wywołanej skargą na orzeczenie referendarza sądowego”. Problemy kontroli decyzji procesowych, Wydawnictwo KUL: 217-230.
  5. Rożdżeński, W. (2017). Umowa o leczenie w ujęciu prawnoporównawczym. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ(9 (39)).

Kontakt

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem:

wojciech@rozdzenski.com

Linki

Academia

ResearchGate

Twitter

Przegląd Prawa Medycznego

Prawnik prawo medyczne, prawnik prawo farmaceutyczne